Opnieuw welkom vanaf 1 maart!

Privacy

 

Je persoonlijke gegevens, die wil je niet zomaar afgeven. Toch worden ze zo vaak gevraagd, dat we het als bijna vanzelfsprekend ervaren. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je wel graag wil weten, welke gegevens nodig zijn en waarom. Daarom leggen we je middels deze pagina uit waarom wij een aantal gegevens van je nodig hebben. Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

 

Evelien Verdonck, gevestigd aan Scharebrugstraat 96, 8370 Blankenberge België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Scharebrugstraat 96

8370 Blankenberge

T: 
+32 499/194417
info@time4metime.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evelien Verdonck verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer


 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evelien Verdonck verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder


 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • 
Om een cadeaubon op te sturen via Bpost

 • Het afhandelen van jouw betaling
 om de overeenkomst uit te voeren waar je om hebt verzocht

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evelien Verdonck bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam: onbepaalde duur

 • Adres: onbepaalde duur

 • Telefoonnummer: onbepaalde duur

 • Emailadres: onbepaalde duur

Voor elk van deze categorieën heeft de gebruiker toestemming verleend voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker als particuliere klant optreedt.

Je hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evelien Verdonck verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betalings verwerkers

Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Webwinkelsoftware
Jouwweb
Onze website en -winkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Jouwweb houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

1,Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Het plaatsen van functionele cookies zorgt ervoor dat je de site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan de site. Deze cookies geplaatst worden zonder dat je hier toestemming voor geeft.

_JwUnsafe
Cookie geplaatst door JouwWeb om de service van JouwWeb te kunnen gebruiken.
_JwSession

Cookie geplaatst door JouwWeb om de service van JouwWeb te kunnen gebruiken.

2, Analytische cookies

Omdat statistieken anoniem worden verzameld wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen analytische cookies.

_gid

Cookie voor Google Analytics. Hiermee wordt elke bezochte pagina opgeslagen.

_ga

Cookie geplaatst door Google Analytics om unieke gebruikers te meten.

_gat

Cookie geplaatst door Google Analytics het aantal requests naar hun servers te beperken wanneer er veel gelijktijdig verkeer is op de website.

 

Social media knoppen

Op de website zijn buttons opgenomen van Facebook, WhatsApp, Instagram, om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, ) of delen op sociale netwerken zoals Facebook, WhatsApp, Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, WhatsApp, Instagram, zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, WhatsApp, Instagram, zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evelien Verdonck en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@time4metime.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evelien Verdonck. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@time4metime.be.